Latest news

Moonen Shipyards B.V.

Yachts by Moonen Shipyards B.V.

Sofia

Length
41.78m
Volume
485 GT
Year
2013
Moonen Shipyards B.V.πŸ‡³πŸ‡±

Mrs D

Length
30.48m
Volume
248 GT
Year
2013
Moonen Shipyards B.V.πŸ‡³πŸ‡±