Golden Odyssey yacht docked in Porto Montenegro marina

Golden Odyssey yacht docked in Porto Montenegro marinaPhoto: Zoran Radonjic
© SuperYacht Times B.V. // All rights reserved.