41m Mondomarine yacht Okko sold

© SuperYacht Times B.V. // All rights reserved.