Watch: Echo Yachts’ 84m hybrid motor yacht White Rabbit underway

© SuperYacht Times B.V. // All rights reserved.