Khersonskiy SSRZ imeni Kominterna
Ukraine 🇺🇦
Khersonskiy SSRZ imeni Kominterna Contact Details
KhersonUkraine
Khersonskiy SSRZ imeni Kominterna's Stats
Yachts in the fleet
1
Avg. length
41 m
Avg. volume
300 GT
Largest yacht
Svyatoy Nikolay41.7m | 300 GT
© SuperYacht Times B.V. // All rights reserved.