Tecnomar unveils new 40m Evo 130 “sporty” superyacht

© SuperYacht Times B.V. // All rights reserved.